Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web (www.scn2.cat) és propietat de l’associació Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia (SCN2), amb NIF G-66968769 i seu social al camí del Mas Roig al Mas Fuster, 59 casa, 08197, Valldoreix. Mitjançant el domini scn2.cat, l’associació gestiona el seu portal web, sense perjudici que hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats per l’SCN2.

L’accés i ús de les plataformes web de l’SCN2 atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús així com la política de privacitat i de dades personals de l’associació. L’accés inicial al web és gratuït però hi poden haver pàgines o serveis subjectes al pagament d’una quota d’associació. Quan sigui necessari que l’usuari es registri per poder accedir a aquests continguts exclusius, el registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les condicions detallades aquí. En aquests casos l’usuari ha de mantenir les credencials d’accés en secret i fer-ne un ús diligent i, en cas de pèrdua o utilització negligent, l’usuari propietari respondrà de la utilització que se’n pugui fer.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial del web scn2.cat són titularitat de l’SCN2 incloent tots els continguts, textos, documents, imatges, bases de dades i altres elements, serveis o plataformes excepte que s’indiqui el contrari. Respecte aquests continguts, correspon en exclusiva a l’SCN2 l’exercici dels drets d’explotació en qualsevol forma de reproducció, distribució o comunicació. Qualsevol còpia, ús, reproducció o comercialització que els usuaris facin d’aquests continguts, plataformes, marques, dissenys o signes distintius, s’ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització expressa de l’SCN2 o els seus autors, quedant prohibida en cas contrari. Les imatges que no siguin autoria de l’SCN2 son de lliure utilització o la seva autoria està degudament reconegudes en cada cas.

L’SCN2 es reserva el dret d’actualitzar els continguts, pàgines i plataformes del web en qualsevol moment així com d’eliminar-los i de limitar-hi o impedir-hi l’accés, de manera temporal o definitiva sense notificació prèvia. L’SCN2 es reserva el dret d’eliminar qualsevol informació, comentari o opinió publicada pels usuaris quan aquesta sigui contrària a la legalitat vigent o impliqui una vulneració dels drets i llibertats fonamentals de qualsevol persona, tot i que no està obligada a controlar les informacions i les opinions que els mateixos usuaris transmetin per mitjà dels fòrums i blogs oberts d’aquest web.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al web scn2.cat sota criteris de bona fe, respectant la propietat intel·lectual i industrial del contingut així com l’exclusivitat dels materials que s’hi continguin. L’SCN2, que no es fa responsable de la mala utilització dels continguts d’aquestes pàgines o plataformes per part de l’usuari, perseguirà l’incompliment de les presents condicions generals i qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web, exercint totes les accions civils i penals que corresponguin.

L’SCN2 es reserva el dret de denegar o retirar l’accés, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions sense necessitat d’avís previ així com el dret de modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Si tens cap dubte sobre l’avís legal pots contactar-nos a secretaria@scn2.cat.