Portfoli de projectes

Portafoli de projectes

Explora les principals iniciatives i projectes de la Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia

Congrés Anual de Nanociència

Projecte
Nanoescoles

Xarxa alumni
nano

Nanotecnologia i indústria

Premis SCN2
Dresselhaus

Mentoratge
formatiu

Festival 10alamenos9

Festa de la
ciència

Gènere i
ciència

Projecte
Nano2all

Tallers per a investigadors

Setmana de la ciència

Journal
Club

Desenvolupament personal

Nanoseguiment
SCN2

Tallers en
centres cívics

Hackató
nanotecnològica

Projecte
GoNano

Temes de nanociència

Centenari
Feynman

Clar i
Català

Reshaping
Science