Presentació

Presentació

La Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia (SCN2) és una associació independent sense ànim de lucre, de caràcter científic i basada en el voluntariat. Fundada el 2016, l’SCN2 és l’única entitat de la societat civil especialitzada en nanociència i nanotecnologia a Catalunya amb una perspectiva d’actuació transversal. L’associació, fundada i impulsada per personal investigador i estudiant jove és una societat bottom-up.

La visió de l’SCN2 és:

“Esdevenir una plataforma activa de transformació social i de referència científica”

i per assolir-la, l’SCN2 ha definit la seva missió com:

“Promoure i connectar la nanociència i nanotecnologia a Catalunya fent-ne partícip al conjunt de la societat”

En aquest context, l’SCN2 desenvolupa projectes dirigits a quatre grups objectiu diferents: l’estudiantat de grau i màster en Nanociència i Nanotecnologia, el personal investigador en nanociència i nanotecnologia, la comunitat d’alumnis nano de la UAB i la societat civil.

Els objectius i accions de l’entitat s’estructuren al voltant de quatre línies estratègiques en l’àmbit territorial d’actuació de Catalunya:

Línia estratègica 1: Debatre la nanociència i nanotecnologia amb la societat

 • Fomentar l’educació en nanociència i la nanotecnologia als centres educatius de Catalunya.
 • Divulgar la nanociència i la nanotecnologia a la societat civil i formar-la per empoderar-la en el nou coneixement.
 • Implicar a la societat civil en processos d’investigació i innovació en nanociència i nanotecnologia.
 • Explorar la interacció de la nanociència i la nanotecnologia amb professionals d’altres sectors (comunicació, legislació, art, educació, sociologia, ètica).

Línia estratègica 2: Complementar la formació acadèmica i professional de persones relacionades amb la nanociència i la nanotecnologia

 • Incentivar i enfortir la formació de l’estudiantat en nanociència i nanotecnologia complementant la seva formació acadèmica i personal.
 • Assessorar l’estudiantat formant-se en nanociència i nanotecnologia en l’obtenció de noves i millors oportunitats formatives i laborals.
 • Millorar les competències professionals del personal investigador i treballador jove en nanociència i nanotecnologia.
 • Participar activament en el reconeixement i visibilització del talent jove.

Línia estratègica 3: Connectar persones i entitats del clúster de recerca i innovació en nanociència i nanotecnologia

 • Construir una xarxa dinàmica en el creixent clúster en nanociència i nanotecnologia a Catalunya.
 • Actuar com a canal de col·laboració i espai de trobada per a connectar el talent i iniciatives innovadores.
 • Generar una base de membres associats transversal al llarg del territori català.
 • Dinamitzar la comunitat de persones estudiants i graduades en Nanociència i Nanotecnologia de la UAB.

Línia estratègica 4: Promoure el desenvolupament de la nanociència i la nanotecnologia

 • Actuar com a representant del tercer sector en nanociència i nanotecnologia a Catalunya en iniciatives multilaterals.
 • Contribuir en la construcció d’un sistema de recerca i innovació responsable i competitiu juntament amb agents del sector públic i privat.
 • Realitzar comunicació sectorial estratègica d’àrees i projectes amb gran potencial econòmic i d’impacte social.
 • Assessorar i assistir a organismes públics, entitats privades i la societat civil en matèria de nanociència i nanotecnologia.