Organització interna

Organització interna

L’SCN2 és una associació que s’organitza al voltant de dos òrgans de govern: l’Assemblea General que aprova o retifica les decisions estratègiques de l’entitat marcant el rumb de les seves actuacions i la Junta Directiva que desenvolupa i gestiona diariament els diferents aspectes de l’entitat. La Junta Directiva, escollida a través de l’Assemblea General cada dos anys, està constituïda per una Presidència, una Vicepresidència, una Secretaria, una Tresoreria, i una vocalia per cada unitat organitzativa de l’associació.

Per desenvolupar i coordinar les iniciatives i projectes, la Junta Directiva ha creat quatre Comissions de Treball, cada un amb una vocalia associada:

  • La Comissió de Divulgació gestiona totes les accions de divulgació, educació i ciència ciutadana per acostar la nanociència i la nanotecnologia a la societat i implicar-la en el debat i procés de creació i transferència del nou coneixement.
  • La Comissió d’Estudiants desenvolupa projectes i formacions dirigides a l’estudiantat de grau i màster per crear noves oportunitats formatives i laborals, així com reconèixer i crear canals d’empoderament pel talent jove.
  • La Comissió d’Investigació genera projectes i espais de trobada i formació pel personal investigador jove i contribueix a fer créixer la connectivitat i competitivitat del sistema d’investigació i innovació.
  • La Comissió de Comunitat neix amb l’objectiu de dinamitzar la comunitat nano, ja sigui d’estudiants, alumni, treballadors de l’àmbit o membres de l’SCN2, creant espais on podem aprendre els uns dels altres, compartint experiències i ajudant a consolidar-nos com a comunitat. És una comissió que es centra en les persones i els seus interessos.

En Junta Directiva, les persones responsables de Secretaria i Tresoreria gestionen tots els aspectes legals i econòmics de l’entitat com la protecció de dades o les quotes d’inscripció. Així mateix, les vocalies responsables de l’Equip Tècnic i de l’Equip Comunicació mantenen actives les plataformes tècniques i gestionen l’estratègia comunicatius de l’associació respectivament.

A través de la construcció d’una organització i governança bottom-up, l’SCN2 aconsegueix reunir i gestionar els recursos necessaris per transformar idees de projectes innovadors en realitats amb impacte. Gràcies a aquesta estructura organitzativa, qualsevol membre actiu de l’associació pot proposar i liderar projectes que s’adeqüin a les línies estratègiques de l’entitat a la Junta Directiva per tal que aquestes siguin valorades i desenvolupades si s’escau.