Bases

Convocatòria

Els Premis de la Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia per a Treballs de Final de Grau Dresselhaus (Premis SCN2 Dresselhaus) s’institueixen l’any 2019. Enguany es realitza la Primera Convocatòria en modalitat única i amb tres guardons.

Objectiu

L’objectiu d’aquests premis és donar l’oportunitat a les persones estudiants de qualsevol grau de ciències, biociències i enginyeries a Catalunya de presentar el seu Treball de Final de Grau a la convocatòria d’un premi orientat específicament a l’estudi i desenvolupament de la Nanociència i/o l’aplicació de la Nanotecnologia.

A més a més, aquest premi pretén potenciar específicament les àrees de recerca de la Nanociència i la Nanotecnologia valorant-ne la producció científica relacionada, tot estimulant la qualitat d’aquestes entre els i les joves estudiants de grau.

Premi

Els guardons es concedeixen al conjunt de pòster i presentació oral més ben valorats. La dotació econòmica és:

 • Primer Premi: 100,00 €
 • Segon Premi: 50,00 €
 • Tercer Premi: 30,00 €

A més a més, es concedirà la possibilitat d’esdevenir membre de l’associació gratuïtament per tres anys, valorat en 75,00 €.

Extraordinàriament es concediran fins a tres mencions no remunerades per presentacions de destacada qualitat.

Requeriments

Poden aplicar a la Convocatòria totes aquelles persones estudiants:

 1. Que estiguin matriculades a un grau de ciències, biociències o enginyeries a Catalunya.
 2. Que hagin estat matriculades a l’assignatura de Treball de Final de Grau en primera convocatòria durant el curs 2018-2019.

El Pòster del Treball de Final de Grau ha de complir els següents requeriments:

 1. Ser un treball amb contingut de recerca científica relacionat amb la Nanociència i la Nanotecnologia (incloent tant la recerca teòrica com la recerca experimental).
 2. Haver presentat el treball en qualsevol convocatòria del mateix curs acadèmic de la Convocatòria d’aquests premis (enguany, curs 2018/2019)
 3. Haver estat valorat amb una nota superior a 7,5 per part del jurat oficial de l’universitat.
 4. Estar dissenyat amb les proporcions i mesures de l’estàndard DIN A0 (841 mm x 1189 mm). Pot ser presentat tant en horitzontal com en vertical.
 5. Estar redactat i presentat en català.
 6. Contenir un resum escrit en català.

Documentació

La participació de la convocatòria requereix la presentació dels següents documents en els formats especificats i dins el termini:

 • Una carta d’adequació de màxim 500 paraules on es justifiqui i expliqui per què i com el Treball de Final de Grau presentat té relació o rellevància amb els camps de la Nanociència i la Nanotecnologia.
 • Una còpia digital del pòster en format PDF amb una mida màxima de 20 MB.
 • Una còpia digital de la memòria del treball en format PDF amb una mida màxima de 20 MB.
 • Un document oficial, compulsat o avalat, en format PDF on s’indiqui:
  • la data de matriculació a l’assignatura de treball de final de grau
  • la nota emesa pel tribunal oficial de la facultat del treball de final de grau presentat en aquesta convocatòria.

Per exemple: una còpia compulsada de l’expedient, una carta signada del coordinador de l’assignatura del treball de final de grau, o similar. La validesa del document serà verificada.

Tots els documents s’han d’entregar digitalment a través del web dels premis, dins la pestanya ‘Participa’. El pòster serà imprès per l’associació sense càrrec pel participant.

Avaluació i Criteris de Concessió

Avaluació

L’avaluació consta de dos apartats: la fase d’eligibilitat i la fase de selecció. 

En la fase d’eligibilitat es verificarà que tota la documentació entregada és vàlida i completa i es valorarà la relació amb la nanociència i/o la nanotecnologia en base a la carta d’adequació i la memòria del treball. Aquest apartat serà dut a terme per un equip de la Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia. Enguany, només 48 participants passaran a la següent fase.

En la fase de selecció s’avaluarà el pòster i la presentació oral. El pòster contribueix un 50% en el resultat final. La presentació oral del mateix, incloent-ne les preguntes, l’altre 50%. Ambdós aspectes seran avaluats per un jurat de tres membres externs a l’associació i vinculats activament a la recerca científica.

Els paràmetres que es valoraran positivament són, pel pòster, la concisió, l’originalitat, l’elegància i l’organització i presentació del contingut. Per la presentació oral és valorarà la claredat, la naturalitat, el rigor, la formalitat i la capacitat de respondre preguntes del jurat.

Tots els membres jurats avaluaran cada individu que se’ls assigni amb una rúbrica que estandaritzarà l’avaluació entre totes les participants.

Concessió

La Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia basarà l’elecció final de les tres guanyadores en els formularis d’avaluació dels jurats i emetrà una conclusió final públicament. En el cas que hi hagi altres participants que realitzin una presentació excel·lent, és possible la concessió de fins a tres mencions.

Terminis

La presentació de tota la documentació indicada s’ha de realitzar com a màxim el mateix dia de la Data de Tancament de convocatòria.

Els resultats de la preselecció es faran conèixer a través del correu electrònic indicat en el formulari de participació en la Data de Preselecció.

El dia de la defensa del pòster del Treball de Final de Grau davant del Jurat tindrà lloc en la Data de Defensa.

La primera resolució de la concessió dels premis i la publicació dels resultats es realitzarà en la Data de Publicació.

En cas que hi hagi reclamacions, es resoldran com a màxim en la Data de Resolució.

Posteriorment, els autors o autores d’aquells treballs premiats han d’assistir obligatòriament a l’Acte d’Entrega dels Premis i realitzar novament una exposició del seu treball. L’entrega dels guardons es realitzarà en la Data de Celebració. En un màxim de dues setmanes posteriors, es realitzarà una nova publicació de la resolució de la concessió de premis indicant si hi ha canvis en la concessió

 • Data de Tancament: Divendres 8 de Novembre de 2019, a les 18:00
 • Data de Preselecció: Dilluns 25 de Novembre de 2019, a les 10:00
 • Data de Presentació: Dimarts 17 de Desembre de 2019, a les 10:00
 • Data de Publicació: Divendres 3 de Gener de 2020, a les 10:00
 • Data de Resolució: Dilluns 27 de Gener de 2020, a les 10:00
 • Data de Celebració: Dissabte 21 de Març de 2020, a les 11:00.

Finançament

Pots trobar les entitats que financien aquests premis a finançament.