Congrés Anual de Nanociència i Nanotecnologia

Amb motiu de la celebració de la Primera edició del Congrés Anual de Nanociència i Nanotecnologia el passat 16 de novembre, l’SCN2 va coorganitzar una hackaton sobre l’aplicació de nanociència i nanotecnologia en l’àmbit del medi ambient, en col·laboració amb la Fundació Catalunya – La Pedrera Ciència.

La Nanothon va consistir en un concurs entre 10 grups d’estudiants de diferents graus de ciències de Catalunya que tenien l’objectiu d’investigar i crear un dispositiu o sistema d’emmagatzematge i producció d’energia sostenible basat en la nanotecnologia, per a subministrar llum i calefacció a l’edifici de La Pedrera durant un any de forma responsable i sostenible amb el medi ambient. Per aconseguir-ho, els diferents grups d’estudiants van basar en el camp d’investigació del Pedro Gómez, líder del grup de recerca Novel Energy-Oriented Materials al ICN2, i que va ser ponent en el Congrés Anual de Nanociència i Nanotecnologia de l’SCN2 que es va celebrar durant aquell mateix matí.

Daniel Rueda, investigador de doctorat del grup del Pedro Gómez, va participar en la Nanothon ajudant a definir el tema del concurs, i va plantejar als diferents grups de la Nanothon certes qüestions que encara estan obertes al seu camp.

Després de finalitzar el Congrés Anual de Nanociència i Nanotecnologia on els participants de la Nanothon van poder descobrir el potencial impacte dels nanomaterials en el camp de les energies renovables i el medi ambient, els participants es van desplaçar fins a La Pedrera, on es van explicar les bases de la Nanothon. Allà, es van  organitzar en grups de 4 persones i van començar a treballar en el seu projecte de recerca. A l’acabar la jornada, els concursants van enviar els seus respectius treballs al comitè d’avaluació de la SCN2, i es van disposar a fer una breu presentació de les seves propostes per convertir l’edifici de La Pedrera en un edifici sostenible energèticament. La jornada va acabaramb el lliurament de diplomes. Després del treball durant 4 intenses hores dels 10 grups de la Nanothon, tots els grups es qüestionaven el mateix: per què encara no s’han substituït completament els sistemes de producció i emmagatzematge d’energia per aquells fets amb fonts renovables i materials no tòxics, i per què és necessària encara la recerca en aquest camp.

Seguint les bases del concurs i els criteris d’avaluació definits conjuntament entre la SCN2 i la Fundació Catalunya – La Pedrera Ciència, el comitè d’avaluació format pels estudiants de doctorat Marta Delgà, Elena Fernández, Eduard Masvidal i Maria Tenorio, va avaluar tots els treballs i definir l’equip guanyador. Com a premi, el dissabte 11 de gener tindrà lloc el Science Saturday en col·laboració de la Fundació Catalunya – La Pedrera Ciència, que inclourà la visita a diversos laboratoris de l’ICN2 i de l’ICMAB de l’equip guanyador així com una visita exclusiva a l’edifici de La Pedrera.

Per a nosaltres va ser una activitat molt enriquidora que va complementar l’objectiu de Congrés: despertar la curiositat sobre la investigació que realitza la nanotecnologia per combatre els desafiaments que comporta el canvi climàtic!

Autoría: Maria Tenorio

Traducció y edició: Roger Ponce