Visió, voluntat i valors

En sintonia internacional i determinats a tenir un impacte real en el sistema

Segons les estratègies d’investigació i innovació per assolir l’especialització intel·ligent (RIS3), Catalunya pot ocupar una posició de referència a Europa en el coneixement de tecnologies facilitadores fonamentals (KET) com la nanociència i la nanotecnologia. En aquest sector, la investigació té un gran potencial per generar nou coneixement i aplicacions disruptives que transformin la societat del futur.

Tenint això present, l’SCN2 defensa la següent visió relativa a l’àmbit de la nanociència i la nanotecnologia:

  1. La nanociència i la nanotecnologia generaran coneixements multidisciplinaris de gran valor i tecnologies facilitadores que tindran un gran impacte socioeconòmic en la societat del futur.
  2. Catalunya té l’oportunitat de consolidar-se com a referència en aquest àmbit donat el nivell d’excel·lència i talent en les institucions acadèmiques i d’investigació, el creixent entorn innovador i la forta tradició empresarial.
  3. El màxim desenvolupament de la nanociència i la nanotecnologia a Catalunya requereix fer una aposta sociopolítica ferma per incentivar la formació de noves sinergies publico-privades, incrementar i millorar l’administració del finançament públic, cultivar una cultura de la innovació i promoure la integració de la societat en totes les fases del sistema.

Per assolir aquesta visió creiem que és necessària la creació d’una xarxa d’excel·lència dinàmica i transversal que compti amb una gran diversitat d’entitats actives que comparteixin valors, objectius, interessos i iniciatives.

A l’SCN2 volem contribuir decididament en el creixement i la defensa d’aquest àmbit d’especialització intel·ligent al sud d’Europa i ajudar a fer créixer l’impacte socioeconòmic futur del clúster de nanociència i nanotecnologia. Per a fer-ho, volem implicar-nos en la formació i desenvolupament del talent dels graduats i estudiants en nanociència i nanotecnologia, així com en el millorament professional i visibilització del personal investigador, innovador i divulgador del sector. Per altra banda, també és molt important acostar les entitats generadores de coneixement i innovació als representants polítics per tal de promoure l’assessorament i la política científica. També volem implicar els ciutadans en totes les fases del procés de recerca i innovació de forma oberta i transparent per incrementar l’acceptació social de la nanotecnologia i fomentar-ne el seu debat.  Llegeix més sobre com s’integra la recerca i innovació responsable en nanociència i nanotecnologia.

Creiem en una ciència reflexiva sobre el seu propi impacte i rol en la societat, que sigui oberta, inclusiva i explori noves maneres d’educar i comunicar. Creiem que el sistema de recerca i innovació ha de sostenible tant econòmicament i socialment com amb el medi ambient. En aquesta visió del sistema, els aspectes ètics, de gènere i de governança adquireixen una dimensió especialment important per construir una ciència responsable, oberta i sostenible.

A la nostra associació estem integrant tots aquests aspectes en el nostre funcionament intern i en les nostres accions. Donada la nostra naturalesa d’associació sense ànim de lucre, les decisions es prenen de forma transversal, tenint presents els efectes en tots els agents implicats en aquestes. Llegeix més sobre l’organització interna de la SCN2.