Visió, voluntat i valors

En sintonia internacional i determinats a tenir un impacte real en el sistema

Des de 2010, la mitjana d’inversió i despesa empresarial en I+D així com el nivell d’ocupació dels treballadors públics i privats en aquests àmbits ha disminuït anualment a Espanya, situant-se durant més de set anys seguits per sota de la mitjana Europea [1]. Per tal d’optimitzar la distribució de recursos i augmentar l’impacte social de les inversions públiques, dins el programa de finançament europeu Horitzó 2020, s’ha motivat a cada territori dels estats membres a elaborar unes estratègies d’investigació i innovació per l’especialització intel·ligent (RIS3 per les seves sigles en anglès) [2]. Segons els informes RIS3, Catalunya pot ocupar una posició de referència a Europa en el coneixement de tecnologies facilitadores fonamentals (KET per les seves sigles en anglès).  La nanociència i la nanotecnologia és unes de les KETs que a més, té un gran potencial per transformar la base industrial i desenvolupar noves oportunitats en una gran diversitat de sectors en el futur [3].

En aquest marc, des de la SCN2 tenim l’oportunitat, la responsabilitat i el deure de liderar i consolidar la transició dels coneixements i competències de la nanociència i la nanotecnologia als diferents sectors de la recerca i l’empresa. La investigació en nanociència i nanotecnologia, que explora les fronteres de coneixement establertes entre els diversos camps convencionals de la ciència a escala nanomètrica, es fonamenta en una àmplia multidisciplinarietat i transversalitat. Això li atribueix un enorme potencial per generar nou coneixement amb aplicacions directes a la lluita contra els nous reptes de la societat del futur, fet que requereix la participació d’una gran diversitat d’entitats en projectes i objectius compartits.

Considerant tot això, la SCN2 defensa la següent visió relativa a l’àmbit de la nanociència i la nanotecnologia:

  1. La nanociència i la nanotecnologia generaran valuosos coneixements multidisciplinaris i tecnologies facilitadores transversals que seran fonamentals en la nova indústria i que tindran un gran impacte socioeconòmic en la societat de futur.
  2. Tenim l’oportunitat de consolidar-nos com a referència en aquest àmbit donat el nivell d’excel·lència de les nostres institucions de recerca, el talent dels investigadors, el creixent entorn innovador i la forta tradició empresarial.
  3. Per assolir-ho cal fer una ferma aposta sociopolítica per incentivar la formació de consorcis publico-privats, millorar l’administració del finançament públic, cultivar una cultura de la innovació integradora amb un ecosistema especialitzat de suport i promoure la cooperació entre institucions i la societat.

D’acord amb la visió de la SCN2, volem actuar com xarxa d’excel·lència o punt d’unió col·laboratiu entre entitats

Com a societat científica sense ànim de lucre, des de la SCN2 tenim la voluntat d’alinear els nostres objectius i activitats principals amb aquelles prioritats i necessitats definides per les principals institucions públiques tant a nivell autonòmic, estatal i europeu en els àmbits de recerca, innovació i divulgació.

Volem actuar com un punt de referència i col·laboració en l’àmbit de la nanociència i la nanotecnologia, contribuint decididament en el seu creixement i participant en la defensa d’aquest àmbit d’especialització intel·ligent creant una gran xarxa d’excel·lència (NOE per les seves sigles en anglès) al sud d’Europa. La col·laboració profunda entre diverses entitats, compartint iniciatives i coneixement, és clau per estimular i perfeccionar la massa crítica d’actius o talents existents i garantir un creixement social, científic i econòmic en el futur. Per això, volem actuar com a punt d’unió entre tots els agents de l’hèlix quàdruple:

  • Els representats del sistema de I+D+i com universitats i centres de recerca públics i privats.
  • El teixit empresarial de grans indústries però també les petites i mitjanes empreses i les empreses de nova creació.
  • L’administració pública i els responsables polítics.
  • La societat i les seves institucions i associacions.

D’altra banda, volem ser part activa en la difusió i promoció dels resultats i avenços de la ciència en general, i de la nanociència i la nanotecnologia en particular. Volem que la societat conegui de primera mà el potencial de progrés socioeconòmic basat en el coneixement i la seva capacitat per resoldre els grans reptes de la nova societat en àmbits com la salut, l’alimentació, el canvi climàtic, l’energia o les tecnologies de la informació.

Volem que la societat participi activament, en conjunt amb la resta d’agents interessats, en l’establiment de la legislació i límits ètics del nou món de possibilitats que aquestes tecnologies transversals emergents permeten. A través de debats oberts sobre les conseqüències reals dels potencials i perills sempre de forma professional, integradora i transparent, la societat es podrà involucrar en la primera línia de la presa de decisions.

Finalment, volem augmentar la competitivitat dels estudiants i investigadors amb iniciatives com l’organització de jornades científiques professionals que impulsin la transferència de coneixement i l’emprenedoria. També amb la creació d’una multidisciplinària bossa de treball d’investigadors qualificats augmentant així la seva taxa d’ocupació i facilitant l’accés d’universitats, centres de recerca i empreses a perfils d’interès a tots els nivells formatius. Per mitjà de l’assessorament educatiu i la formació professional volem ajudar també als joves estudiants, que seran els investigadors del futur, a accedir a recursos educatius i formatius de qualitat.

Volem ser ferms als valors de la societat moderna per millorar el sistema de ciència i innovació

Des de la SCN2 som conscients en la influència positiva i el poder transformador que la ciència multidisciplinària pot tenir en la complexa i dinàmica societat actual. Per això, creiem en una ciència reflexiva sobre el seu propi impacte i rol en la societat explorant noves maneres d’educar i comunicar. És important que el sistema estigui disposat a revisar com s’avalua la qualitat i impacte de la recerca, que promogui l’accés obert als resultats de les investigacions, especialment aquelles finançades públicament, i consideri en tot moment la transparència i sostenibilitat del sistema. En línia amb les necessitats identificades a l’Horitzó 2020, creiem que la ciència s’ha d’emmarcar en un context general de recerca i innovació responsable (RRI per les seves sigles en anglès) alineant la I+D+i amb els valors, necessitats i expectacions de la societat.

En aquesta renovada manera d’interpretar la ciència amb i per a la societat, són especialment rellevants les dimensions de gènere i ètica. És necessari analitzar i aplicar nous mètodes més efectius per garantir la igualtat de gènere a tots els nivells de la recerca i innovació, especialment en aquelles posicions més altes amb tasques de direcció i decisió. Finalment, creiem en una ciència basada en les bones pràctiques que respectin els límits ètics fixats conjuntament entre els diferents actors socials, que han de ser implicats i integrats de forma sistemàtica i sostenible en el procés d’avaluació i determinació de l’ètica científica.

 

Referències:

[1] Avanç del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020. Consulta Pública 11 de Juliol 2017, Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. Consulta el document en castellà.

[2] Guia per les Estratègies de Recerca i Innovació per la Especialització Intel·ligent, RIS 3, Comissió Europea. Consulta el document en anglès.

[3] RIS3CAT: Estratègia d’investigació i innovació per l’especialització intel·ligent de Catalunya. Pla d’acció 2015-2020, Generalitat de Catalunya. Consulta el document en castellà.

[4] Programa de treball LEIT-NMPB, Horitzó 2020, Comissió Europea. Consulta el document en anglès.