Visió, missió i valors

Segons les estratègies d’investigació i innovació per assolir l’especialització intel·ligent, Catalunya pot ocupar una posició de referència a Europa en el coneixement de tecnologies facilitadores fonamentals com la nanociència i la nanotecnologia. En aquest sector, la investigació té un gran potencial per generar nou coneixement i aplicacions disruptives que transformin la societat del futur. Tenint això present, l’SCN2 defensa un sistema:

  1. La nanociència i la nanotecnologia generaran coneixements multidisciplinaris de gran valor i tecnologies facilitadores que tindran un gran impacte socioeconòmic en la societat del futur.
  2. Catalunya té l’oportunitat de consolidar-se com a referència en aquest àmbit donat el nivell d’excel·lència i talent present en les institucions acadèmiques i d’investigació, el creixent entorn innovador i la forta tradició empresarial.
  3. El màxim desenvolupament de la nanociència i la nanotecnologia a Catalunya requereix fer una aposta sociopolítica ferma per incentivar la formació de noves sinergies publico-privades, incrementar i millorar l’administració del finançament públic, cultivar una cultura de la innovació i promoure la integració de la societat en totes les fases del sistema.

La missió de l’SCN2 és promoure i connectar la nanociència i nanotecnologia a Catalunya i fer-ne partícip al conjunt de la societat. Per assolir aquesta missió és fonamental crear una xarxa d’excel·lència dinàmica en nanociència i nanotecnologia formada per diferents representants per tal de promoure la recerca, innovació i divulgació en un marc responsable, obert i sostenible. Amb aquesta missió, l’SCN2 vol esdevenir la societat científica de referència en nanociència i nanotecnologia a Catalunya i impulsar una transformació social i científica amb impacte global.

Creiem en una ciència reflexiva sobre el seu propi impacte i rol en la societat, que sigui oberta, inclusiva i que explori noves maneres d’educar i comunicar. Creiem que el sistema de recerca i innovació ha de ser sostenible tant econòmicament i socialment com amb el medi ambient. En aquesta visió del sistema, els aspectes ètics, de gènere i de governança adquireixen una dimensió especialment crítica.

A l’SCN2 estem integrant tots aquests aspectes en el nostre funcionament intern i en les nostres accions. Donada la nostra naturalesa d’associació sense ànim de lucre, les decisions es prenen de forma transversal, tenint presents els efectes en tots els agents implicats en aquestes. Llegeix més sobre l’organització interna de la SCN2.