Qui som?

La Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia (SCN2) és una associació independent sense ànim de lucre i de caràcter científic. El seu propòsit és actuar com a canal de col·laboració i espai de trobada del creixent clúster de nanociència i nanotecnologia a Catalunya. Coneix l’estructura interna de l’associació i els membres al capdavant del projecte.

L’objectiu principal és la construcció d’una xarxa d’excel·lència entre tots els representants del sistema, incloent-hi els sectors investigador, acadèmic, empresarial i social. Connectant aquests elements es pot promoure la recerca fonamental, complementar la formació acadèmica i estimular la transferència de tecnologia i coneixement entre ells i cap a la societat. A més, a mesura que es desenvolupi aquesta xarxa, serà possible atreure persones dels sectors de la comunicació, l’empresa, la legislació, la sociologia, l’educació i la ciutadania a apropar-se i implicar-se activament en el desenvolupament de la nanociència i la nanotecnologia.

L’SCN2 és l’única entitat representant del tercer sector especialitzada en nanociència i nanotecnologia a Catalunya, on hi ha un sistema molt ric d’investigació i innovació liderat per empreses, centres de recerca i universitats. És fonamental construir una col·laboració transversal entre les diferents entitats de la quàdruple hèlix per garantir un sistema de recerca i innovació obert, responsable i sostenible. Segueix llegint sobre la visió, missió i valors de l’SCN2.

D’aquesta manera, explotant les sinergies necessàries a través d’aquesta xarxa d’excel·lència, l’SCN2 crearà, encapçalarà i participarà en diverses activitats organitzades al voltant de les seves quatre línies estratègiques:

  1. Millorar les competències professionals dels investigadors.
  2. Incentivar i enfortir la formació dels estudiants.
  3. Promoure la col·laboració directe entre entitats.
  4. Divulgar i debatre la nanociència i la nanotecnologia de forma transversal.

Seguint aquestes línies, l’SCN2 generarà projectes per la divulgació científica a tota la comunitat, per assessorar i formar estudiants, per involucrar la societat en el procés de recerca i innovació, pel millorament professional del personal investigador, per visibilitzar el talent i iniciatives locals, per l’impuls de la transferència de tecnologia i per acostar la ciència a altres sectors. Consulta tots els projectes que estem desenvolupant a través del portfolis de projectes de l’SCN2.