Organigrama

Una organització transversal

La SCN2 va ser fundada el febrer de 2017 per un grup de persones graduades i estudiants de Nanociència i Nanotecnologia. Des d’aleshores, s’ha mantingut gràcies a l’esforç voluntari d’un creixent grup de persones investigant i estudiant que impulsen i coordinen els projectes i iniciatives de l’associació. Consulta els projectes que estem desenvolupant al portafolis d’activitats de l’SCN2.

L’associació s’organitza al voltant d’una Assemblea General, formada per totes les persones associades a l’SCN2, i una Junta Directiva escollida per aquesta, que dirigeix les accions de l’entitat. La Junta Directiva actual està formada per una posició de Presidència, una de Vicepresidència, una de Secretaria, una de Tresoreria i un número de Vocalies igual al nombre de responsables de les Comissions de Treball i dels Equips de Suport, que són creades segons les necessitats de l’associació. Coneix les persones que integren la Junta Directiva de l’SCN2.

Per desenvolupar i coordinar les iniciatives i projectes, la Junta Directiva ha creat tres Comissions de Treball que estan formades per aquelles persones que participen activament.

  • La Comissió de Comunicació és l’encarregada de coordinar les accions de divulgació de l’entitat i establir les comunicacions necessàries amb altres persones o entitats. Contacta amb la comissió a comunicacio@scn2.cat.
  • La Comissió d’Estudiants gestiona i desenvolupa activitats dirigides a estudiants del grau i màsters per la millora de la seva formació acadèmica i professional. Contacta amb la comissió a estudiants@scn2.cat.
  • La Comissió d’Investigació desenvolupa activitats dirigides al personal investigador i a crear xarxa entre entitats d’investigació i innovació. Contacta amb la comissió a investigacio@scn2.cat.

Per dur a terme les qüestions econòmiques, legals i tècniques, la Junta Directiva s’ha dotat també de tres Equips de Suport que ajuden en aquest tipus de gestions.

  • L’Equip de Tresoreria s’encarrega de gestionar les quotes dels socis i de la captació i gestió dels fons econòmics necessaris per l’entitat. Contacta amb l’equip a tresoreria@scn2.cat.
  • L’Equip de Secretaria s’encarrega de gestionar la documentació interna i pública de l’entitat així com de la protecció de dades dels membres associats. Contacta amb l’equip a secretaria@scn2.cat.
  • L’Equip Tècnic s’encarrega de mantenir les plataformes online de l’associació com el web, les bases de dades i les xarxes socials. Contacta amb l’equip a web@scn2.cat.

Pots consultar més detalls sobre les funcions de les diferents unitats organitzatives, els drets i obligacions de les persones que les formen i els processos i reglaments de l’associació als Estatuts de l’SCN2.