Estructura interna

L’SCN2 va ser fundada el febrer de 2017 per un grup de persones estudiants i investigadores en nanociència i nanotecnologia. Des d’aleshores, s’ha mantingut gràcies a l’esforç voluntari d’un creixent grup de persones que impulsen i coordinen els projectes i iniciatives de l’associació.

L’associació s’organitza al voltant d’una Assemblea General, formada per totes les persones associades a l’SCN2, i una Junta Directiva escollida per aquesta, que dirigeix les accions de l’entitat. La Junta Directiva actual està formada per una Presidència, una Vicepresidència, una Secretaria, una Tresoreria i un número de Vocalies igual al nombre de responsables de les Comissions de Treball i dels Equips de Suport. Coneix les persones que integren la Junta Directiva i les unitats organitzatives de l’SCN2.


 • Roger
  Ponce
  Sigüenza

  PresidènciaMés

 • Ana
  Ortiz
  Pérez

  VicepresidènciaMés

 • Marc
  Vidal
  Casaponsa

  Equip de SecretariaMés

 • Albert
  Guerrero
  Barbero

  Equip de TresoreriaMés

 • Eduard
  Masvidal
  Codina

  Equip TècnicMés

 • Jordi
  Floriach
  Clark

  Comissió d’EstudiantsMés

 • María
  Tenorio
  Tunas

  Comissió de InvestigacióMés

 • Lucía
  Matamoros
  Pava

  Comissió de ComunicacióMés


Per desenvolupar i coordinar les iniciatives i projectes, la Junta Directiva ha creat tres Comissions de Treball:

 • La Comissió de Comunicació coordina les accions de divulgació de l’entitat i estableix les comunicacions necessàries amb altres persones o entitats. Contacta amb la comissió a comunicacio@scn2.cat.
 • La Comissió d’Estudiants gestiona i desenvolupa activitats dirigides a estudiants de grau i màster per la millora de la seva formació acadèmica i professional. Contacta amb la comissió a estudiants@scn2.cat.
 • La Comissió d’Investigació desenvolupa activitats dirigides al personal investigador i a crear xarxa entre entitats d’investigació i innovació. Contacta amb la comissió a investigacio@scn2.cat.

Per dur a terme les qüestions econòmiques, legals i tècniques, la Junta Directiva s’ha dotat també de tres Equips de Suport:

 • L’Equip de Tresoreria gestiona les quotes dels membres i la captació i administració dels fons econòmics de l’entitat. Contacta amb l’equip a tresoreria@scn2.cat.
 • L’Equip de Secretaria gestiona la documentació interna i pública de l’entitat així com la protecció de dades dels membres associats. Contacta amb l’equip a secretaria@scn2.cat.
 • L’Equip Tècnic manté les plataformes en línia de l’associació com el web, les bases de dades i les xarxes socials. Contacta amb l’equip a web@scn2.cat.

Pots consultar més detalls sobre les funcions de les diferents unitats organitzatives, els drets i obligacions de les persones que les formen i els processos i reglaments de l’associació als Estatuts de l’SCN2.