La Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia

Una associació col·laborativa i dinàmica

La Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia (SCN2) és una associació independent sense ànim de lucre i de caràcter científic. El nostre propòsit és actuar com a canal de col·laboració i espai de trobada del creixent clúster de nanociència i nanotecnologia a Catalunya.

Per aconseguir fer aquest paper, la SCN2 té com a objectiu principal la construcció d’una xarxa d’excel·lència entre tots els representants del sistema, incloent-hi els sectors investigador, acadèmic, empresarial, divulgatiu i social. Connectant aquests elements es pot promoure la recerca fonamental, complementar la formació acadèmica i estimular la transferència de tecnologia i coneixement entre ells i cap a la societat.

Paral·lelament, i a mesura que es desenvolupi aquesta xarxa, serà possible estimular persones dels sectors de la comunicació, l’empresa, la legislació, la sociologia, l’educació i la ciutadania a apropar-se i implicar-se activament en el desenvolupament de la nanociència i la nanotecnologia al país. En aquest aspecte, la SCN2 actua sempre en un marc de recerca i innovació responsable i sostenible per tal que les nostres accions tinguin un efecte a llarg termini.

La SCN2 és l’única entitat representant del tercer sector especialitzada en nanociència i nanotecnologia a Catalunya, on hi ha un sistema molt ric d’investigació i innovació liderat per empreses, centres de recerca i universitats que formen part la quàdruple hèlix.  La SCN2 vol construir una col·laboració transversal entre les diferents entitats d’aquesta quàdruple hèlix; acció essencial per garantir un sistema de recerca i innovació obert i de futur i ajudar a visibilitzar el talent i iniciatives regionals. Segueix llegint sobre la visió i valors de la SCN2.

D’aquesta manera, explotant les sinergies necessàries a través d’aquesta xarxa d’excel·lència, la SCN2 crearà, encapçalarà i participarà en diverses activitats organitzades al voltant de les seves quatre línies estratègiques:

  1. Millorar les competències professionals dels investigadors.
  2. Incentivar i enfortir la formació dels estudiants.
  3. Promoure la col·laboració directe entre entitats.
  4. Divulgar i debatre la nanociència i la nanotecnologia de forma transversal.

Seguint aquestes línies, la SCN2 generarà projectes per la divulgació científica a tota la comunitat, per assessorar i formar estudiants, per involucrar la societat en el procés de recerca i innovació, pel millorament professional del personal investigador, per l’impuls de la transferència de tecnologia i per acostar la ciència a altres sectors. Pots consultar tots els projectes que estem desenvolupant a través del portafolis d’activitats de la SCN2.