Mínims d’informació en literatura experimental bio-nano

La falta d’estàndards en una àrea tan nova com és la nanotecnologia, fa que molts sigui molt complex comparar les conclusions de diferents estudis sobre avenços en aplicacions biosanitàries degut a la diversitat de la informació reportada en aquests estudis.

Les guies MIRIBEL (Minima Informació Reportada en la Literatura Bio-nano Experimental, per les seves sigles en anglès) son unes guies estandarditzades sobre quina informació incloure quan es volen fer públiques les troballes científiques en aquest àmbit.

Aquestes guies estan inspirades en els estàndards de biologia i química, i es veu reflectida una clara barreja d’ambdues fonts en el resultat final. Indiquen un mínim d’informació que cal incloure en les publicacions per tal d’assegurar la qualitat i utilitat de la recerca feta, així com fer possible l’ús d’aquestes dades en meta-anàlisis. Les guies inclouen protocols rutinaris senzills, la qual cosa les fa accessibles per qualsevol laboratori de l’àmbit.

La informació que requereixen les guies MIRIBEL queda dividida en 3 categories:

  • Caracterització de materials: inclou especificacions de la síntesi del material i les propietats químiques i físiques que marquen la seva interacció amb el sistema biològic.
  • Caracterització biològica: inclou els detalls de l’efecte del nanocompost en cultius cel·lulars, mostres de teixits i models animals (seguint els estàndards de la investigació amb animals ARRIVE), amb un anàlisi especial en les dades de toxicitat
  • Protocols experimentals: protocols focalitzats en detalls tècnics com les dosis utilitzades dels nanocompostos, les estratègies de cultiu cel·lular, el tractament de tots els tipus de dades i el tractament aplicat als animals.

En l’article de referència publicat a Nature Nanotechnology el Setembre de 2018 per M. Faria, et al., es poden consultar les guies MIRIBEL i una taula resum on es detallen quins apartats són més importants en funció del tipus d’estudi.