Nano responsable

Nano responsable

La Recerca i Innovació Responsable (RRI per les seves sigles en anglès) descriu una metodologia que persegueix donar forma als processos de recerca i innovació per alinear-los millor amb els valors, necessitats i expectatives de la societat així com amb la sostenibilitat ambiental. L’RRI és d’especial rellevància en la generació i transferència del nou coneixement cientificotècnic generat per tecnologies facilitadores clau i d’impacte transversal com les nanotecnologies, les tecnologies quàntiques, la genòmica, la intel·ligència artificial o la biologia sintètica.

Marc d’implementació de la recerca i innovació responsable

Un aspecte essencial de l’RRI és la implicació de totes les parts interessades del sistema de recerca i innovació al llarg del procés de recerca i innovació per tal d’esdevenir mútuament responsives. Això inclou principalment a la comunitat investigadora, la societat civil organitzada, la indústria privada, la comunitat educativa i responsables polítics. Al llarg del procés de recerca i innovació, cal considerar sis dimensions diferents com l’ètica, la igualtat de gènere, la governança, l’accés obert, la participació ciutadana i l’educació científica.

L’aplicació d’aquests conceptes permetrà, entre d’altres:

  1. Involucrar més a la societat en els processos de recerca i innovació.
  2. Anticipar millor les conseqüències i tractar les potencials implicacions.
  3. Augmentar l’acceptació i adopció social dels avenços científics i tecnològics.
  4. Compartir la responsabilitat entre totes les institucions i persones involucrades.

En nanociència i nanotecnologia, la consideració d’aquests aspectes és especialment crítica tenint en compte les qüestions ètiques i socials que s’obren a llarg termini per aspectes com la salut humana, la toxicitat ambiental, l’explotació de nous materials o la governança de les noves tecnologies. Durant els últims anys, diverses iniciatives europees han explorat l’aplicació dels conceptes de l’RRI en nanociència i nanotecnologia com per exemple els projectes NANO2ALL i GoNano en què l’SCN2 ha participat, o els projectes NanoDiode i NANOPINION.

Projectes d’RRI en nanociència i nanotecnologia desenvolupats a Europa

Una manera de reflexionar sobre l’impacte que poden tenir la recerca i la innovació és a través del fragment d’Eric Drexler a Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology de 1986: “Quan mirem endavant per mirar on ens porta la carrera tecnològica, ens hauríem de preguntar tres qüestions: què és (físicament) possible, què és (tècnicament) assolible i què és (socialment) desitjat”. Aquest fragment recorda que la ciència i la tecnologia són eines transformadores que permeten alterar el món però que s’han de trobar mecanismes d’implicació sistemàtica, rigorosa i oberta que permetin expressar la visió de futur desitjada per la societat.