Formulari de donació

Dades personals del donant

Forma de tractament:

Nom:

Cognoms:

Quantitat donada:

Vull rebre informació sobre les activitats realitzades amb la meva donació.

Dades bancàries de la SCN2

La transferència la pots fer a través dels mecanismes habituals al número de compte de la SCN2 amb les següents característiques:

  • Entitat bancària: Caixa d’Enginyers
  • Titular: Associació Catalana de Nanociència i Nanotecnologia
  • IBAN: ES73 3025 0001 1914 3357 2026
  • BIC: CDENESBBXXX
  • Concepte: Donació