Autoria de les imatges

Totes les imatges utilitzades que no són propietat de la SCN2, tenen la classe de llicència anomenada Creative Commons Zero (CC0), fet que implica que les fotografies són completament gratuïtes per ser utilitzades per qualsevol propòsit legal. Això inclou gratuïtat per qualsevol us personal o comercial, permet la modificació, còpia i distribució de les fotografies i no requereix atribució necessària. De totes formes, des de la SCN2 creiem en el reconeixement públic de l’autoria de tots els treballs, per tant, aquí fem una breu descripció de totes les imatges utilitzades en aquest web.

Portada: Microscopi, idea, socis, agenda, tenda, blog.

Mur: Grans de pol·len.Classe, divulgar, igualtat, llengua, meme, aigua.

La Societat: Bandera. Solvay. Equip.

La Nano: Hexàgons.

Racó del Soci: Tablet.

Altres: Edifici.